Brandom

Gemeente Zutphen


Wil je dit ook? Neem vandaag nog contact op met Brandom!

De gemeente Zutphen energieneutraal. Dat is het doel van de energietransitie waar de gemeente voor staat. In opdracht van de gemeente Zutphen hebben we een communicatieplan opgesteld om alle burgers bij de energietransitie te betrekken en om heel Zutphen mee te laten doen.


De gemeente keurde het plan wat we samen met Klimaat Zuster hebben ontwikkeld goed. Wel koos ze ervoor met de implementatie van het plan te starten in één wijk: Leesten. En daar ervaring mee op te doen om het later in heel Zutphen te implementeren. Een groot project!


Behalve het communicatieplan hebben we infographics gemaakt om de energietransitie die de gemeente voor ogen heeft, naar de burgers over te brengen. Want energietransitie moet iets worden van alle burgers. Daarvoor hebben we ook een film over de energietransitie voor de bewoners in Leesten gemaakt. We maken het begrip ‘energietransitie’ hiermee visueel en een stuk concreter voor de inwoners van Zutphen. Dat helpt!


Wat is het resultaat?

+ Een tevreden klant
+ Snellere en betere communicatie door met van woorden naar beeld te communiceren
+ Bevordering van burgerparticipatie
+ Een plan dat envoudig op te schalen is naar andere wijken

En jij?


Wil je dit ook? Neem vandaag nog contact op met Brandom!

Ander werk zien?


Bekijk andere cases